DE O konferenci Program Partneři Příhlásit se Archiv

22.–23. 11. 2017
Goethe-Institut, Praha

Rosteme
s kulturou

Poslání

Umělecké vzdělávání – jak funguje v ČR a v SRN? Legislativa, systém veřejné podpory, ale i příklady dobré praxe v jednotlivých uměleckých oborech a možnosti bilaterální spolupráce – to vše představí dvoudenní konference v rámci odborných referátů i interaktivních oborových dílen.

Pro koho

Učitelé uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogové a umělečtí vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělci a představitelé veřejné správy z obou republik.

Konference je akreditována jako vzdělávací program v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Účastníci konference obdrží osvědčení o jejím absolvování.

Kdy a Kde

22.–23. listopadu 2017
Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Konferenční jazyky: čeština a němčina
Účast je bezplatná (po předchozí registraci)

Středa 22. listopadu 2017

9:30-12:30 Část A
Uvítání, obecné a odborné referáty: Umělecké vzdělávání v Bavorsku, Sasku, ČR

Postavení kultury a umění ve vzdělávacím kurikulu (předškolní – vysokoškolské), shrnutí problematiky formálního a neformálního vzdělávání
Dr. Berthold Franke, ředitel Goethe Institutu
Prof. Dr. Stanislav Štech, předseda České komise UNESCO - (zastoupí Ing. Petr Pavlík, Ph.D.)
Prof. Dr. Max Fuchs, přední odborník na problematiku uměleckého vzdělávání v SRN
Zástupci MK ČR, MŠMT
Bernd Sibler, Státní tajemník bavorského ministerstva pro vzdělávání, kulturu, vědu a umění
Dr. David Michel, vedoucí Saského zastoupení v Praze

14:00-17:00 Část B
Inspirativní mezioborové a bilaterální projekty

Tomáš Jelínek, Ph.D. ředitel Česko-německého fondu budoucnosti: Možnosti česko-německé bilaterální spolupráce a její financování

  Bilaterální projekty a iniciativy:
 • BKJ (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, SRN)
 • Kulturjam
 • Orchestrální souborová hra
 • My 2
 • Čojč
  Nadoborové projekty:
 • Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy
 • Kubia (Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion)
 • Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu
 • Museumsdienst Köln
 • Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (UNESCO)
 • Kreativní partnerství

Čtvrtek 23. listopadu 2017

9:30-12:00 Část C
Oborové dílny: inspirativní projekty (1-2 z ČR i SRN v každém oboru) se představí a interaktivně zapojí své posluchače

A) DIVADLO
Kurz praktické režie
BDAT (Bund Deutscher Amateurtheater e.v.): Kultur macht stark

B) HUDBA
Cestování po kontinentech
Dva hlasy – jeden svět (Česká filharmonie a Ida Kelarová)
Vzdělávací projekty Berliner Philharmoniker

C) TANEC
SE.S.TA: Škola tančí – Kreativní vzdělávání v pohybu
Bundesverband Tanz in Schulen e.v.

D) VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Kreativní partnerství 
Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže Zlín
Bundesverband der jugendkunstschulen und kulturpädagogischen einrichtungen e.v. (bjke.de)

E) FILM + FOTOGRAFIE
Post Bellum: Příběhy našich sousedů
Národní soutěž amatérské fotografie
KJF (Das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum )

F) LITERATURA
Noc s Andersenem
Stadtbibliothek Köln: téma práce s literaturou

12:00-13:00 Shrnutí a závěry KONFERENCE

15:00-17:00 Doprovodný program: návštěva Bílkovy vily, prezentace edukačního oddělení Galerie Hl.m. Prahy

Organizátoři:
Partner:
Záštity:

2017 NIPOS