DE O konferenci Program Partneři Pro Média Sborník Minulé konference

22.–23. 11. 2017
Goethe-Institut, Praha

Rosteme
s kulturou

Poslání

Konference se uskuteční v rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Konference je součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN a probíhá v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.

Konference se bude zabývat spektrem uměleckého vzdělávání v obou zemích - formálním vzděláváním (s akcentem na základní a střední), neformálním vzděláváním a informálním učením. Jejím posláním je představit systémy, koncepce, legislativu, veřejnou podporu oblasti uměleckého vzdělávání v obou zemích. Dále budou uvedeny existující bilaterální projekty a příklady nejlepší praxe a to jak prostřednictvím referátů, tak formou oborových dílen.

Pořadateli jsou Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury, Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Goethe-Institut Česká republika. Konference se uskuteční pod záštitou ministra kultury pana Mgr. Daniela Hermana, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České komise pro UNESCO. Za SRN poskytli záštitu paní Dr. Eva-Maria Stange, saská státní ministryně pro vědu a umění a pan Dr. Ludwig Spaenle, bavorský státní ministr pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění.

Konference se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Česko-německého fondu budoucnosti.

Pro koho

Učitelé uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogové a umělečtí vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělci a představitelé veřejné správy z obou republik.

Konference je akreditována jako vzdělávací program v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Účastníci konference obdrží osvědčení o jejím absolvování.

Kdy a Kde

22.–23. listopadu 2017
Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Konferenční jazyky: čeština a němčina
Účast je bezplatná (po předchozí registraci)

V případě, že bude počet míst naplněn, budeme nuceni registraci uzavřít.

Středa 22. listopadu 2017

9:30-10:00 Registrace účastníků
10:00-10:35 Zahájení konference

Berthold Franke (ředitel Goethe-Institutu ČR)
Christoph Israng
(velvyslanec Spolkové republiky Německo)
Tomáš Jelínek (ředitel Česko-německého fondu budoucnosti)
Zdravice ministra školství (video-zdravice)
Zdravice ministra kultury (náměstkyně Kateřina Kalistová)

10:35-13:00 část A: hlavní referáty

Zaštiťující referáty politických zástupců obou zemí, které představí základní pojmy, systém, zákony, vládní a koncepční rozvojové dokumenty a systém veřejné podpory uměleckého vzdělávání. Bude popsáno postavení kultury a umění ve vzdělávacím kurikulu (předškolní – vysokoškolské), shrnutí problematiky formálního a neformálního vzdělávání.

10:35-11:05
Umělecké obory ve formálním vzdělávání – Václav Pícl (MŠMT ČR)
11:05-11:35
Úloha resortu kultury v oblasti neformálního uměleckého vzdělávání - Kateřina Kalistová (MK ČR)

11:35-11:50 Přestávka na kávu

11:50-12:20
Situace uměleckého vzdělávání v SRN - Max Fuchs (Univerzita Duisburg-Essen)
12:20-12:35
Umělecké vzdělávání v Bavorsku - Bernd Sibler (státní tajemník Bavorského ministerstva pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění)
12:35-12:50
Umělecké vzdělávání v Sasku – příklady dobré praxe a rámcové podmínky - v SRN - Uwe Gaul (státní tajemník Saského ministerstva pro vědu a umění)

12:50 - 14:00 Oběd
14:00 -17:30 Část B: inspirativní mezioborové a bilaterální projekty

Bilaterální spolupráce
Příklady nejlepší praxe z obou republik jako inspirace pro budoucí partnerské organizace. Projekty, které přesahují rámec svého oboru a mohou posloužit jako metodické vzory pro organizaci budoucích projektů. Mohou ukázat obecné možnosti spolupráce jak v oblasti česko-německé, tak vzájemného provázání mezi uměním a vzděláváním. Jak tyto projekty fungují a jaké jsou možné cesty k jejich financování?

14:00-14:15
Možnosti česko-německé bilaterální spolupráce a její financování - Martin Hořák (Česko-německý fond budoucnosti)
14:15-14:35
Kulturní vzdělávání a mezinárodní spolupráce – práce Spolkové asociace pro kulturní vzdělávání dětí a mládeže (BKJ) - Rolf Witte (BKJ)
14:35-14:55
Kulturjam - česko-německé výměny mládeže všech uměleckých oblastí - Jan Lontschar (Kulturjam)
14:55-15:15
Orchestrální souborová hra - Tomáš Kolafa (ZUŠ Liberec), Boris Braune (Bavorská filharmonie)
15:15-15:35
Wir 2 / My 2 - Selb + Aš: Hüben und Drüben / Tam i tady - Jan Samec (Galerie umění Karlovy Vary), Hans-Joachim Goller (Galerie Goller)
15:35-15:50
Čojč (česko-německé divadelní projekty pro mládež) - Pavel Křeček a Eleanora Allerdings (Čojč)

15:50-16:05 Přestávka na kávu

Nadoborové projekty

16:05-16:20
Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy - Irena Ropková (Hl. město Praha), Jiří Stárek (ZUŠ Hostivař Praha 10)
16:20-16:35
Stárnout s uměním - Význam kulturního vzdělávání ve stáří - Almuth Fricke (Kubia)
16:35-16:50
Aktivity Metodického centra muzejní pedagogiky na poli uměleckého vzdělávání - Tomáš Drobný (Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu)
16:50-17:05
Museumsdienst Köln – vzdělávání a učení v Kolíně nad Rýnem - Matthias Hamann (Museumsdienst Köln)
17:05-17:20
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby - Karolína Bulínová (NIPOS)
17:20-17:30
Kreativní partnerství – jak umění mění učení - Marianna Sršňová (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.)

Čtvrtek 23. listopadu 2017

9:30-9:45 Příchod účastníků konference, neformální diskuse, rozřazení do skupin na jednotlivé oborové dílny
9:45-11:30 Část C: Oborové dílny

Účastníci konference se rozdělí do šesti skupin dle jednotlivých uměleckých oborů (okruhů zájmu). V rámci každé dílny budou představeny 1-2 příklady z každé země, bude následovat diskuse pod vedením moderátorů, které budou tlumočeny. Dílna by měla představit zajímavé tvůrčí metody, postupy a výstupy uplatňované ve vybraném uměleckém oboru v jednom z typů škol (ZŠ, SOŠ, ZUŠ) či kulturních iniciativ a institucí.

A) DIVADLO – vedení workshopu: Lenka Lázňovská (NIPOS)
tlumočení: Karel Tomas

ČR:
Kurz praktické režie - Simona Bezoušková (NIPOS), Milan Schejbal (DAMU)
SRN:
Divadlo pro všechny – koncept BDAT v programu BMBF „Kultura posiluje“ - Koncept amatérského divadla a divadelní pedagogiky jako nástroje neformálního kulturního vzdělávání - Stephan Schnell (BDAT)

B) HUDBA - vedení workshopu: Tomáš Kolafa (Asociace základních uměleckých škol ČR)
tlumočení: Marta Fuchsová

ČR:
Cestujeme po kontinentech - Lenka Pospíšilová
Dva hlasy – jeden svět? - Petr Kadlec, Ida Kelarová, Oto Bunda
SRN:
Vzdělávací práce s orchestrem - Catherine Milliken

C) TANEC - vedení workshopu: Jiří Lössl (DAMU)
tlumočení: Olga Staňková

ČR:
Škola tančí – vzdělávání v pohybu - Markéta Kafková (SE.S.TA), Zdenka Brungot-Svíteková
SRN:
Bundesverband Tanz in Schulen e.V. - Martina Kessel (Spolkový svaz tance ve školách)
Tanec ve školách ve Frankfurtu nad Mohanem - Mareike Uhl (Taneční platforma Rhein-Main)

D) VÝTVARNÉ UMĚNÍ - vedení workshopu: Markéta Pastorová (NÚV)
tlumočení: Adéla Fialová

ČR:
Kreativní partnerství – příklady z praxe se zaměřením na spolupráci s vizuálními umělci - Marianna Sršňová (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.), Jan Pfeiffer (Pedagogická fakulta UK)
ČR:
Celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže – prezentace jako součást tvůrčího procesu - Markéta Pastorová (NÚV), Jana Randáková (NIPOS)
SRN:
Všechna umění pod jednou střechou: Rozmanitost jako síla i slabina uměleckých škol pro mládež v Německu - Sibylle Keupen (Bleiberger Fabrik, Cáchy)

E) FILM A FOTOGRAFIE - vedení workshopu: Milan Sedláček (NIPOS)
tlumočení: Karolína Kousalová

ČR:
Příběhy našich sousedů - Magdaléna Benešová (Post Bellum)
Národní soutěž amatérské fotografie - Milan Sedláček (NIPOS)
SRN:
Fotografické soutěže v uměleckém vzdělávání - Národní soutěž amatérské fotografie a Deutscher Jugendfotopreis - Jan Schmolling (Deutscher Jugendfotopreis)

F) LITERATURA – vedení workshopu: Michaela Přílepková (MŠMT)
tlumočení: Kateřina Sitařová

ČR:
Noc s Andersenem - Hana Hanáčková a Mirka Čápová (Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti)
SRN:
Be a Maker, not a Taker – proměny uměleckého vzdělávání - Hannelore Vogt (Městská knihovna Kolín nad Rýnem)

11:30-12:00 Přestávka na kávu
12:00-13:00 Shrnutí a závěry diskusního fóra
13:00-14:00 Oběd, odjezd účastníků
15:00-17:00 Doprovodný program: návštěva Bílkovy vily, prezentace edukačního oddělení Galerie Hl. m. Prahy

Změna programu vyhrazena

Organizátoři:
Partner:
Záštity:
Za podpory:
 

Konference se koná v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017 - přeshraniční kulturní iniciativy Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

 

2017 NIPOS