PROGRAM

16.6. 2012 10,00 – 16,00 hod.

Galerie, Hudební a taneční fakulta AMU,
Malostranské náměstí 13 - Lichtenštejnský palác, Praha 1

10,00 – 10,10
Zahájení a vytvoření návrhové skupiny

I. blok:

10,10 – 10,25
Současný stav a formy veřejné podpory neprofesionálního umění v ČR a zahraničí
(NIPOS, Mgr. Lenka Lázňovská)

10,25 – 10,40
Okruhy a akce podpořené dotačními programy MK
(MK, PhDr. Zuzana Malcová – v jednání)

10,40 – 10,55
Systém postupových přehlídek
(NIPOS – Ing. Pavlína Čermáková)

10,55 - 11,25
Veřejná diskuze
(moderuje Mgr. Jiří Lössl, NIPOS)

11,25 – 11,40
Dopad uměleckých aktivit na společnost
(Mgr. et MgA. Marek Valášek, Ph.D. PedF UK)

11,40 – 13,00
Příklady dobré praxe
MgA. Magdalena Bílková, umělecká vedoucí souborů Syrinx a Magistri
Mgr. Ladislav Vrchovský, divadelní kritik, politik, zakladatel festivalu Folklor bez hranic Ostrava
Petr Mohr, loutkář, ředitel SKZ Svitavy
Mgr. Jiří Lössl, tanečník, NIPOS
Ing. Jan Sáraz, předseda Asociace neprofesionálních komorních a symfonických orchestrů, Bučovice
Ing. Josef Hejral, předseda Svazu českých divadelních ochotníků, Vysoké nad Jizerou)

13,00 – 14,30 • Přestávka

II. blok:

14,30 – 15,50
Veřejná diskuze
moderuje Mgr. Jiří Lössl

15,50 – 16,00
Závěry
(Mgr. Lenka Lázňovská + návrhová skupina)