NIPOS • Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Mgr. Barbora Novotná
tel.: +420 221 507 975
e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz