V sobotu 16. 6. 2012 se v prostorách Galerie Hudební a taneční fakulty AMU konalo Diskusní fórum Neprofesionální umění v ČR, ze kterého jsou k dispozici závěry a tisková zpráva.

Diskusní fórum Neprofesionální umění v ČR uspořádal NIPOS ve volné návaznosti na loňské fórum o uměleckém vzdělávání. Pozvání přijalo několik desítek odborníků na amatérské umění, zástupci MK ČR, NIPOS, celostátních občanských sdružení, pedagogů, novinářů, zástupců krajských úřadů i laické veřejnosti.

Společným východiskem bylo Memorandum o podpoře neprofesionálního umění, jehož obsah si můžete přečíst a svůj podpis připojit zde

Závěry z diskusního fóra o neprofesionálním umění
(ke stažení ve formátu RTF)

16. června 2012, Praha

Tuto zprávu adresujeme jako výzvu všem stupňům veřejné správy, odborné i laické veřejnosti. Apelujeme také na jednotlivce i umělecké soubory, aby se ve své lokalitě i regionu zasazovali o podporu neprofesionálního umění z veřejných prostředků. Součástí je i vytvořené Memorandum o neprofesionálním umění (AS 2/2012 strana 13, nebo www.umeleckevzdelavani.cz).

Účelem této výzvy je seznámit veřejnost a zastupitele s aktuálním stavem neprofesionálního umění a propojit systém podpory tohoto umění na všech úrovních, tj. od konkrétních uměleckých aktivit v místech a regionech až po systém státní podpory.

Česká republika je historicky, četností svého kulturního dědictví, aktivitou občanů, úrovní a dostupností veřejných kulturních služeb kulturně vyspělým státem. Proto investice do kultury jsou investicí do vzdělanosti a duchovní úrovně země.

Živé umění, včetně kulturních aktivit občanů, musí být součástí kulturní politiky, neboť zvyšuje kulturní kapitál občanů, který významně ovlivňuje klima ve společnosti, sociokulturní kompetence lidí, jejich životní styl, rozvoj kreativity a všestrannost osobnosti. Působí jako prevence sociálně patologických jevů a vklad do budoucnosti země.

Konkrétní kroky

 1. Oslovit a předat tuto zprávu a memorandum včetně podpisů:
  • výboru pro kulturu a rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny
  • výboru pro kulturu Senátu Parlamentu ČR
  • krajským zastupitelstvům
 2. Projednat obsah této výzvy a memoranda v místech působení (soubory a jednotlivci se zastupiteli veřejné správy obcí a měst).
 3. Provázat výstupy a opatření týkající se neprofesionálních uměleckých aktivit s dalšími strategickými dokumenty na všech stupních veřejné správy.
 4. Podpořit finančně i organizačně formy veřejné prezentace neprofesionálních uměleckých aktivit jako hlavní složky kultury v místech – projekt Týden amatérského umění v ČR.
 5. Zachovat systém celostátních přehlídek, soutěží a výstav v jednotlivých oborech neprofesionálního umění pořádaných z pověření MK; stávající systém je nezastupitelný pro rozvoj jednotlivých uměleckých oborů a motivuje jednotlivce a soubory k umělecké tvorbě.
 6. Je zapotřebí, aby se případná úsporná opatření hledala jinde než ve změně stávajícího funkčního modelu postupových přehlídek. (Účastníci tohoto setkání deklarují tento veřejný zájem).
 7. Oslovit osoby, které se aktivně i pasivně zajímají o neprofesionální uměleckou činnost a jsou ochotny se připojit k této iniciativě. Hledat podporu pro tuto aktivitu v mediální oblasti (vč. regionálních médií).
 8. Doporučujeme podpořit vznik nové otevřené platformy pro neprofesionální umění obecně, která by se stala partnerem státní organizace (NIPOS).